Poland :: Gal. 50 / 51 
Poland, Zyrardow, Primate Stefan Wyszynski Street.
Zyrardow
Primate Stefan Wyszynski Street.
 
Pruszkow
Steel Street.
Pruszkow
Steel Street.
Zyrardow
Joseph Mirecki Street.
Zyrardow
Joseph Mirecki Street.
Zyrardow
Primate Stefan Wyszynski Street.
Zyrardow
Our Lady of Consolation Church (1900-1903).
Pruszkow
Church of Saint Casimir (1907-1936).
Pruszkow
Church Street.
Zyrardow
Our Lady of Consolation Church (1900-1903).
  n°  4287
5380229